Witte stip

Witte Stip.

Met het blote oog goed zichtbaar op vinnen, huid, staart en kieuwen als witte “wollige” stippen.
Onder een microscoop zien ze eruit als bruine, draaiende bolletjes met een U kern.

Besmetting vind vaak plaats door het bijplaatsen van nieuwe vissen en/of temperatuurschommelingen.
Maak daarom altijd gebruik van een quarantainebak alvorens nieuwe vissen bij te plaatsen in uw vijver.

Herkenbaar aan geknepen vinnen, doffe slijmlaag, flitsen en schuren.

Witte stip kan zich razendsnel vermeerderen, binnen een dag staan er honderden nieuwe klaar die zich nestelen op uw vissen.

Voor behandeling kan men gebruik maken van FMC (let op: kankerverwekkend), zout in een behandelbad of in lagere dosering in de vijver, temperatuur flink omhoogbrengen voor een aantal uren en dit herhalen gedurende een aantal dagen (als vissen dit aankunnen) en de vijver afdekken.

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
YouTube