Vijver Info

Vijver info

De belangrijkste informatie voor iedereen met een vijver, opgesplitst in 4 onderwerpen: filter, pomp, UV-C lamp en de stikstofkringloop.

Elk onderdeel met relevante informatie vind u terug op de afzonderlijke pagina’s. Uiteraard zijn er veel meer manieren en materialen dan hier beschreven, we noemen de meest gebruikte en bekende.

Filter: “Zonder meer hét hart van uw vijver !”

Pomp: Het bepalen van de juiste pomp hangt van een aantal zaken af.

UV-C lamp: “Een heldere vijver is iets wat elke vijveraar graag wil.”

Stikstofkringloop: “De stikstofkringloop is één van de belangrijkste, zo niet hét belangrijkste, chemische proces dat zich in het vijverwater afspeelt.”

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
YouTube