UV-C lampen

UV-C lampen, verlichting voor de vijver ?

Een heldere vijver is iets wat elke vijveraar graag wil.
Toch gaat elke vijver op een gegeven moment verkleuren, de helderheid verdwijnt en de vijver wordt groen.
Dit komt omdat grote hoeveelheden eencellige algen, onzichtbaar voor onze ogen, het water doen verkleuren.
Voor onze vijverbewoners is dit alleen maar goed, zij ondervinden hier geen nadelen van, maar voor ons is het alles behalve prettig want wij willen onze vissen gewoon kunnen zien en het liefst zo goed mogelijk in zo helder mogelijke vijver.
In deze gevallen biedt een UVC lamp een uitkomst.

Een UV-C lamp straalt, voor ons, onzichtbare lichtstralen uit die bestaan uit gamma stralen tot aan radiogolven.
Een UV-C lamp bestaat uit 1 of meerdere lampen, het langsstromende water met zweefalgen wordt blootgesteld aan de straling van de lamp.
De zweefalgen vormen een keten en de stralen verbreken deze keten en vernietigen/verbranden de gedeeltes die overblijven.
Nitrificerende bacteriën worden niet gedood want deze bevinden zich in het biologische gedeelte van uw filter en stromen dus niet langs de lamp.
UVC lampen zitten altijd in een kwartsbuis omdat glas door de straling kapot zou gaan, kwartsbuizen laten de meeste straling door.
In het algemeen laat men een UV-C lamp branden van begin april tot eind oktober, één en ander is ook afhankelijk van temperatuur en voergedrag.

De UV-C lamp is meestal het laatste filter voordat het water terug de vijver ingaat.
Het plaatsen van de UVC lamp na het filter heeft als voordeel dat het water van de grootste verontreinigingen is ontdaan wat het verstoppen van het UV-C filter tot een minimum beperkt.

Bij de plaatsing dient er rekening mee gehouden te worden dat men de UV-C lamp moet kunnen verwijderen.
Men plaatst daarom het best een kogelkraan voor en achter de UV-lamp.
Nog beter is het plaatsen van een bypass zodat tijdens de wintermaanden er geen water door de UV-C lamp stroomt waardoor ze ook niet kan vervuilen, meestal staat de unit dan ook uit.

Koop een UV-C lamp met een waterdichte behuizing om kortsluiting te voorkomen
Let er verder op dat de in- en uitvoer van de lamp zo weinig mogelijk weerstand creëren, een goed voorbeeld zijn de TMC Pro Clear lampen, deze zijn aan te sluiten op verschillende manieren, 1 ervan is dat het water vrijwel direct binnenkomt en de lamp ook zo verlaat zonder eerst door 90 Graden bochten te moeten.

Het onderhoud van uw UV-C lamp is van groot belang voor een perfecte werking en dient het best in de winter te gebeuren.
De UV-C lamp verliest al kracht na 9 maanden.
De lamp moet dan vervangen worden ook al brandt zij nog, waarschijnlijk zal zij nog wel jaren branden, maar zonder de gewenste straling die ervoor zorgt dat uw vijver helder wordt.
Vergeet tijdens het vervangen van de lamp ook niet om de kwartsbuis te reinigen met azijn.

Kijk nooit in de lamp; UV-licht beschadigd uw ogen.
Bij gebruik van de meeste medicijnen dient een UV-C lamp uitgeschakeld te worden.
Zorg dat er continu water door de UV-C lamp stroomt, is dit niet het geval is de kans op beschadigingen heel groot.

Welke UV-C lamp is er dan geschikt voor mijn vijver ?
Ga bij de aanschaf altijd uit van 3 a 4 Watt per kuub vijverinhoud.

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
YouTube