Microscopisch onderzoek

Microscopisch onderzoek

Springende vissen ? Schurende vissen ? Flitsende vissen ? “Hangende” vissen ? Afgezonderde vissen ?
Allemaal tekenen dat het niet goed gaat met uw vissen !
Vissen horen lekker rond te zwemmen en zeker niet bovenstaande symptomen te vertonen.
Mocht u bovenstaande herkennen bij uw vissen, wacht dan niet te lang om actie te ondernemen.
Regelmatig komt het voor dat voor het zicht kerngezonde vissen ineens 2 dagen later grote gaten hebben, dus bij afwijkend gedrag is het noodzakelijk om actie te ondernemen voordat het te laat is.
Reageert u niet direct dan kunnen eventuele parasieten de verzwakte koi verder aantasten waardoor wonden kunnen ontstaan, beschadigingen aan kieuwen of in een slechtste geval een eventuele dood.
Besmetting van andere gezonde vissen moet bij sommige parasieten ook niet worden uitgesloten.

Zelf gaan “dokteren” zonder gebruik te maken van een microscoop is in deze geen goed plan.
Doorgaans herkennen mensen op het zicht en “anderen hadden precies hetzelfde”, of “ op internet staat precies wat mijn vissen hebben”, de symptomen wat er met hun vissen mis zou zijn.
Hierin gaat men zo goed als altijd de fout in !
Op het zicht, advies van anderen etc, etc kan in deze nooit een reden zijn om een bepaald medicijn te kopen om vervolgens in de vijver te gooien en te gaan kijken wat er gebeurd.
Op deze manier brengt u meer schade aan dan dat u goed doet !
Enkel en alleen microscopisch onderzoek kan dan aantonen wat er met uw vissen aan de hand is !

Door middel van microscopisch onderzoek is vast te stellen om welke soort(en), eventuele aanwezige, parasieten het gaat die uw vis er niet gezonder op maken.
Aan de hand van dit onderzoek geven wij een advies voor een (eventueel) te volgen behandeling.

Het grootste probleem van zieke vissen is meestal de waterkwaliteit die niet op orde is.
Zorg daarom altijd voor een voldoende groot filter en een daarbij behorende visbezetting én voergedrag.

Attentie!
Indien er een bacteriële infectie aanwezig is dan zullen wij altijd doorverwijzen naar een officiële, gecertificeerde koidokter !
Gebruik van de, door ons geadviseerde medicijnen, gebeurt altijd op eigen risico, VijverUniek kan in deze op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
YouTube